Bellmans vaggvisa

Lyssna på sången och fyll i luckorna med hjälp av den

Fyll i luckorna, tryck sedan "check" för att kolla om dina svar är rätt. Använd "Hint" knappen för att få hjälpbokstäver, om orden känns svåra. Du kan också klicka på "[?]" för att få hjälp. Märk dock att du mister poäng om du använder hjälp!
Lyssna: Bellmans vaggvisa .Bellmans vaggvisa

Lilla Charles, sov sött ,
du får tids nog vaka,
tids nog se vår onda
och hennes galla smaka.

är en sorgeö,
bäst man andas skall man dö
och bli mull .

En gång, där en källa
förbi en skyl i rågen,
stod en liten gosse
och spegla sig i vågen.

Bäst han såg så skön
uti böljan klar och ,
strax han intet såg en.

Så är med vår fatt,
och så försvinna åren
bäst man andas gott och ,
på båren.

Lilla Charles skall så,
när han ser de små,
som bepryda våren.

Sove lulla, ,
din välgång skall oss gläda.
När , sku vi sen
dig klippa häst och släda,
sen , lull lull,
sku vi bygga,
och små visor kväda

Mamma har åt barnet här
och guldkappa,
och om Charles beskedlig är,
så kommer rättnu .

Lilla barnet namnam ger,
sove lulla, ligg nu
och din klappa!

Printed @ barnvisor.net