Den blomstertid nu kommer

Lyssna på sången och fyll i luckorna med hjälp av den

Fyll i luckorna, tryck sedan "check" för att kolla om dina svar är rätt. Använd "Hint" knappen för att få hjälpbokstäver, om orden känns svåra. Du kan också klicka på "[?]" för att få hjälp. Märk dock att du mister poäng om du använder hjälp!
Den blomstertid nu kommer
http://www.barnvisor.net/songs/listensong.php?songid=41
Tryck här: Den blomstertid nu kommer


Den blomstertid nu kommer,
med lust fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
blid och livlig värma till allt som varit dött,
sig solens närma å allt blir återfött.

De fagra blomsterängar och åkerns ädla ,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna godhets rikedom,
att vi den besinna som räcker året om.

Man hörer sjunga med mångahanda ljud.
Skall icke då vår tunga Herren Gud.
Min själ upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång,
till den som vill oss nära och fröjda .

(O Jesus, du oss frälsar, du är den svages sköld.
Dig glädjesol vi hälsar, värm upp vårt sinnes sköld.
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.)
Printed @ barnvisor.net